Đánh giá nhận xét các hoạt động chung tuần 12.Triển khai phương hướng hoạt động tuần 13.Tặng chăn ấm cho các em Học sinh bán trú.Sinh hoạt dưới cờ của các em học sinh khối 6,7 môn HĐTHHN  chủ đề " Nhiệm vụ đội viên - Lễ phát động phong trào gọn nhà đẹp trường".Tổ tư vấn tâm lí tuyên truyền tiểu phẩm về "Bình đẳng giới"